Rak piersi i jajnika ad

CHEK2, ważny składnik maszyny komórkowej, który rozpoznaje i naprawia uszkodzony DNA, jest aktywowany po fosforylacji przez gen ATM punktu kontrolnego, a z kolei aktywuje BRCA1. Rola mutacji ATM w predyspozycjach do wczesnego pojawienia się raka piersi pozostaje kontrowersyjna, ale wydaje się, że niektóre mutacje typu missens zwiększają podatność na raka piersi u ludzi10 i myszy. Istnieją przekonujące dowody na istnienie dodatkowych genów o wysokiej penetracji, które zwiększają podatność na raka piersi. Przeciwnie, zasugerowano, że inne niż BRCA1 i BRCA2, nie istnieją geny o dużej penetracji powodujące podatność na raka jajnika 12. Prawdopodobieństwo powstania raka jajnika na chromosomie 3p22-25 zostało prawdopodobnie stwierdzone, ale musi jeszcze zostać potwierdzony przez niezależną grupę.13
Wiele dodatkowych wariantów genetycznych w allelach o niskiej podatności na penetrację może umiarkowanie zwiększać ryzyko raka sutka, raka jajnika lub obu. Te warianty genetyczne są znacznie częstsze w populacji niż mutacje w genie o dużej penetracji, a zatem ich agregacja może znacznie zwiększyć udział w raku sutka i jajnika w populacji niż mutacje w genach wysokiego ryzyka.14 Jednak heterogeniczność genetyczna a rzadkość genów o dużej penetracji sprawia, że identyfikacja genów o wysokiej i niskiej penetracji jest trudna.
Identyfikacja genów, które zwiększają podatność na raka piersi i jajnika
Identyfikacja genów o wysokiej penetracji
Ryc. 2. Ryc. 2. Wpływ sekwencjonowania ludzkiego genomu na strategie odkrywania genów. Zanotowana sekwencja DNA ludzkiego genomu może być wykorzystana do zlokalizowania genów, sekwencji powtórzeń i innych cech i zrewolucjonizowała identyfikację genów nowotworowych. Sekwencja bez adnotacji ma ograniczoną użyteczność (panel A). Jak pokazano w Panelu B, sekwencja z adnotacjami pokazuje markery genetyczne, takie jak powtórzenia CA i GT wraz z innymi danymi, takimi jak wyspy CpG, znane geny, geny przewidywane na podstawie modeli obliczeniowych i podstawowe narzędzie do lokalnego ustalania wyrównywania (BLAST) ) mecze. Korzystając z publicznie dostępnych danych (http://www.ensembl.org, http://www.ncbi.nlm.nih.gov i http://www.genome.ucsc.edu), można przeskoczyć z interesujący region genetyczny do identyfikacji potencjalnych genów w ciągu kilku sekund i pobierz odpowiednie dane (panel C). Dysponując tymi danymi, można zaprojektować eksperymenty, takie jak te związane z reakcją łańcuchową polimerazy (PCR), w celu analizy genów pod kątem mutacji (panel D). Ostatnim krokiem w identyfikacji genów jest porównanie sekwencji od pacjentów z chorobą będącą przedmiotem zainteresowania z normalną sekwencją referencyjną w celu wykrycia mutacji (Panel E).
Do identyfikacji loci BRCA1 i BRCA2 na chromosomach odpowiednio 17q i 13q wykorzystano genetyczne połączenie.15,16 W obu przypadkach początkowo nie były dostępne informacje na temat lokalizacji, struktury lub funkcji genów i zostały zidentyfikowane poprzez klonowanie pozycyjne. . Mapowanie strat z heterozygot były mało pomocne w wyszukiwaniu; jednak homozygotyczna delecja chromosomu 13 w gruczolakoraku trzustki pomogła zidentyfikować lokalizację BRCA2.17 Wreszcie, krytyczne dane w poszukiwaniu BRCA2 pochodziły z badań nad rakiem piersi w Islandii, których populacja pochodzi od małej grupy osadników z Norwegii i Irlandia.18,19 Takie populacje dzielą więcej informacji genetycznych niż duże, domieszane populacje i były z powodzeniem wielokrotnie wykorzystywane w mapowaniu genów.20 Po zidentyfikowaniu locus BRCA1, wyizolowanie genu trwało prawie cztery lata i wymagało kilku pracochłonnych strategie.2 W przeciwieństwie do tego, locus BRCA2 był jednym z pierwszych interwałów genomicznych, które mają być systematycznie sekwencjonowane w ramach Human Genome Project
[podobne: włókno szklane zęby, usg ciazy warszawa, olx pl rybnik ]
[przypisy: wierny ogrodnik cda, zagęszczanie rzęs opinie, olx pl rybnik ]