Dojrzewanie i podatność genetyczna na raka piersi w studium przypadku u bliźniąt

Uważa się, że rak piersi jest wynikiem nadmiernego skumulowanego narażenia na działanie hormonów jajnikowych. Różne predyktory dziedzicznego i sporadycznego raka piersi sugerują różne mechanizmy patogenetyczne. Dotknięte bliźniacze pary mogą pomóc zilustrować takie różnice. Metody
Uzyskaliśmy informacje od 1811 par bliźniaczek płci żeńskiej, z których jedna lub obie miały raka piersi. Pary były stratyfikowane zgodnie z konkordancją lub niezgodnością dla raka piersi, zygotyczności, obecności lub braku historii rodzinnej raka piersi i obecności obustronnej lub jednostronnej choroby. Przyjmuje się, że par monozygotyczne zgodne z chorobą mają wyższą podatność genetyczną niż inne podgrupy par. Powiązane bliźnięta porównano pod względem wieku w okresie dojrzewania i innych czynników. Wyliczyliśmy skorygowane ilorazy szans dla rozpoznania raka piersi, gdy dotknięto tylko jedną osobę bliźniaczą i dla pierwszej z dwóch diagnoz, kiedy oboje zostali dotknięci.
Wyniki
W parach monozygotycznych niezgodnych z chorobą bliźniak z wcześniejszym okresem dojrzewania nie miał zwiększonego ryzyka raka piersi (skorygowany iloraz szans, 0,8; przedział ufności 95%, 0,6 do 1,2). W obrębie par monozygotycznych zgodnych z chorobą bliźniak z wcześniejszym okresem dojrzewania był o wiele bardziej prawdopodobny w pierwszej kolejności (skorygowany iloraz szans, 5,4; 95% przedział ufności, 2,0 do 14,5). Przeciwnie, późniejsza pierwsza ciąża, niższa parzystość, a później menopauza w obrębie pary były związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia raka sutka, gdy jedna z bliźniąt była dotknięta, ale nie przewidziała wcześniejszej diagnozy, gdy oboje zostali dotknięci.
Wnioski
W obrębie najbardziej podatnej genetycznie podgrupy podwójnych par, silny wpływ wcześniejszego dojrzewania na wiek w momencie rozpoznania raka piersi i brak powiązania z hormonalnymi kamieniami milowymi w późniejszym życiu sugeruje, że większość przypadków dziedzicznego raka piersi nie jest związana ze skumulowanym hormonem narażenie i mogą one wynikać z niezwykłej wrażliwości na hormony pokwitania. Związki pomiędzy rakiem piersi a wczesną menarche i tymi z kamieniami milowymi w okresie dorosłości mogą odzwierciedlać różne genotypy.
Wprowadzenie
Rak piersi może wynikać z działania hormonów jajnikowych 1, które stymulują proliferację komórek2 i które mogą zwiększać wskaźnik błędów genetycznych w komórkach przewodowych. Pogląd ten opiera się na hormonalnych czynnikach ryzyka, wskaźniku wieku piersi (hormonalnym), który przewiduje zależność od wieku, 3,4 i różnice w poziomie estrogenu w osoczu pomiędzy pacjentami z rakiem lub członkami ich rodzin i kontrolą. perinatal7-9 i czynniki środowiskowe10-12 zostały przypisane różnicom hormonalnym. Genetyczne czynniki ryzyka obejmują czynniki regulujące produkcję, transport i metabolizm estrogenów13; określić wrażliwość hormonalną komórek 14; lub naprawić błędy replikacji
Obserwacja zaatakowanych par bliźniąt16, która nastąpiła prospektywnie w przypadku nowych rozpoznań, wykazała stałą i znacznie wyższą zależność od wieku występowania raka sutka w okresie dorosłości u identycznych bliźniąt kobiet z rakiem niż u podobnych kobiet w populacji ogólnej17. Ponadto ogólny poziom ryzyko było ponad dwukrotnie większe niż w przypadku choroby u krewnego pierwszego stopnia, co stanowi o wiele większy wzrost niż w przypadku pojedynczych dominujących alleli.18 Postulowaliśmy, że genetycznie zdeterminowany rak piersi stanowi większą część ogólnej liczby przypadków niż wcześniej sądzono i że większość takich nowotworów wynika z dwóch lub więcej pojedynczych wariantów allelicznych o niskiej penetracji współistniejących w wysoce penetrantowej kombinacji
[podobne: gdzie kupic piperine, badania po 40 roku życia mężczyzny, szpital rehabilitacji kardiologicznej ]
[więcej w: zatoxin pulmo, orteza kręgosłupa, hcv cena ]