Rak piersi i jajnika ad 5

Podobne macierze zostały wyprodukowane z dużymi klonami genomowymi do porównawczej hybrydyzacji genomowej w celu identyfikacji zmian w liczbie kopii DNA. To podejście zastąpiło porównawczą genomową hybrydyzację komórek o niskiej rozdzielczości w metafazie i zapewnia bezpośrednie połączenie z genami w zmienionym regionie (Figura 3). Porównawczą hybrydyzację genomową można zastosować do identyfikacji utraty jednej lub obu kopii danego genu, a także regionów amplifikacji. Tablice wykonane przy użyciu cDNA mogą być stosowane do jednoczesnego profilowania ekspresji i hybrydyzacji genomowej.28 Takie podejście pozwala na bezpośrednie porównanie liczby kopii genu i poziomu ekspresji tego genu, ale wyniki porównawczej hybrydyzacji genomowej mogą być zmienne , prawdopodobnie dlatego, że sekwencja cDNA i sekwencja genomowa nie są kolinearne. Jednak alternatywne podejście polegające na użyciu dużych sklonowanych segmentów genomowego DNA w sztucznych chromosomach bakteryjnych zapewnia doskonałe dane.29 Klony genomowe mogą być rozmieszczone równomiernie w całym genomie, a zestaw macierzy może zostać wzbogacony o wybrane klony, które zawierają potencjalne geny rakowe. w celu zwiększenia rozdzielczości. Sugerowano stosowanie mikromacierzy DNA do innych zastosowań; jednakże zmiany epigenetyczne, takie jak zmiany w metylacji DNA, które prawdopodobnie są kluczowym komponentem w rozwoju raka, były notorycznie trudne do zbadania bez względu na format.
Potęga porównawczej hybrydyzacji genomowej została ostatnio wykazana przez Albertsona i współpracowników, którzy zastosowali to podejście do mapowania nawracającego amplikonu raka piersi na chromosomie 20q12.330. Podejście to wyraźnie wykazało, że to, co wcześniej opisywano jako pojedynczy amplikon, było w rzeczywistości dwa odrębne amplikony, jeden zawierający przypuszczalny onkogen ZNF217 31, a drugi zawierający CYP24, który koduje hydroksylazę witaminy D24. Nadekspresja tego enzymu wpływa na regulację wzrostu za pośrednictwem witaminy D. Występowały dwa wyraźne szczyty liczb wysokiej kopii w obrębie tego 2-Mb regionu, z genem w szczycie każdego amplikonu. Zdolność porównawczej hybrydyzacji genomowej do wykazywania szczytów we wzroście liczby kopii w regionach nawracających nieprawidłowości o wysokiej rozdzielczości jest bardzo przydatna do lokalizowania onkogenów w wielu ludzkich rakach.
Znacznie mniej zaawansowane, ale krytycznie ważne, są techniki obejmujące proteomikę, która bada cały dopełniacz białek wyrażanych w określonej tkance lub komórce. Dostarczone informacje uzupełniają komplementarną hybrydyzację genomową, profilowanie ekspresji i badania przesiewowe pod kątem mutacji w badaniach nad rakiem 33, ponieważ kod genetyczny nie wskazuje, które białka są wyrażane, w jakiej ilości iw jakiej formie. Na przykład modyfikacje potranslacyjne, takie jak fosforylacja lub glikozylacja, mogą określać funkcję lub stabilność białka i nie są wykrywane przez analizy transkrypcyjne. Wiele różnic między prawidłową tkanką a nowotworami złośliwymi wynika z modyfikacji potranslacyjnych, a pełna analiza fenotypu raka będzie wymagać podejścia z całkowitym proteomem.
Rozlany chłoniak z dużych komórek . był pierwszym ludzkim rakiem, który przechodził profilowanie ekspresji genów, a wykorzystano mikromacierz zawierający 17 800 cDNA.34 Rak piersi i jajnika został również poddany profilowaniu molekularnemu.
[patrz też: psycholog warszawa cena, moringa kapsułki, periodontolog wrocław ]
[więcej w: odbudowa zęba po leczeniu kanałowym, dzienniczek samokontroli cukrzyka, stawianie baniek przeciwwskazania ]